Κυριακή, 8 Ιουλίου 2007

Τι είναι δάσος - Τοπογραφικός Ορισμός

Τα προβλήματα και τα παράθυρα στις καταπατήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στον ορισμό του τι είναι δάσος. Χρησιμοποιούνται περισσότεροι από 200 ορισμοί διεθνώς του τι είναι πραγματικά "Δάσος".

Το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται τόπο πολύ ορισμοί, δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ποικιλία των δασικών οικοσυστημάτων παγκοσμίως αλλά και τις διαφορετικές ανθρώπινες προσεγγίσεις (οπτικές). Έτσι μπορεί να είναι ο διαφορετικός ο Νομικός ορισμός του Δάσους, στα πλαίσια π.χ. του Συντάγματος ή της νομοθεσίας ενός κράτους, από τον ορισμό που χρησιμοποιούν οι Δασολόγοι και οι Περιβαντολόγοι.

Στην Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη όπως φαίνεται χρησιμοποιείται ο παραδοσιακός "Δασολογικός" ορισμός. Σύμφωνα με αυτόν δάσος είναι:


(Ελλάδα, 998/79) Κάθε έκταση η οποία καλύπτεται συνολικά ή μερικώς απο άγρα ξυλώδη φυτά οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας, αποτελούμενα ως ένα εννιαίο οικοσύστημα και το οποίο μπορεί να προσφέρει προϊόντα εκ των ας άνω φυτών εξαγόμενα ή να συμβάλει εις την διατήρησιν της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας ή να εξυπηρετήσει την διαβίωσιν του ανθρώπου εντός του φυσικού περιβάλλοντος. (πόσο εξωφρενκά χρηστική είναι η διατύπωση!)

(Ελλάδα, 3208/2003) Για τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως Δάσος απαιτείται ελάχιστη έκταση 3 στρ. και ελάχιστη συγκόμωση απο άγρια ξυλώδη φυτά 25% (cannopy).


Εκτός του ότι ολόκληρη η παραπάνω διατύπωση διαπνέεται απο μια φρασεολογία εντελώς ανθρωποκεντρική και χρηστική είναι επιπλέον μερικώς ασύμβατη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ορίζει:

Δάσος είναι εκείνη η έκταση που έχει τουλάχιστον 25% συγκόμωση (10% για τα Μεσογειακά Δάση) και ελάχιστη έκταση 0,5 εκταρίων (δηλαδή 5 στρέματα). Η συγκόμωση δείχνει πόσο πυκνή είναι η κάλυψη του εδάφους απο την επικάλυψη της φυλωσιάς των δένδρων μεταξύ τους. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί και οι περισσότερο περιεκτικοί αναγνωρίζουν ως Δάσος και τις Σαβάνες με κάλυψη από ένα ελάχιστο 5-10% μέχρι 20-25% το πολύ.Το βασικό ζήτημα όμως είναι πως ο Νόμος αφήνει την διερεύνηση του κατά πόσο μια έκταση είναι Δάσος στην κρίση του Τοπικού κρατικού υπαλλήλου (δασικού υποθέτω)! Αυτό φυσικά αφήνει πολλά περιθώρια ελιγμών. Ας πούμε πολύ εύκολα εντοπίζεται μέσα στο καμένο Δάσος μια περιοχή μικρότερη των 5 στρεμάτων η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ορισμού. Εκεί μπορεί να χτιστεί μια καινούργια μαιζονέτα (αφού δεν είναι δάσος ...).

Έτσι ξεφυτρώνουν εδώ και εκεί μέσα στα καμένα οι διάφορες κατοικίες (βλέπε Πεντέλη, κλπ) και μετά οι εκάστοτε Υπουργοί Δημοσίων Έργων, αναγκάζονται απο την πίεση των "πολιτών" με τις μαιζονέτες, να αποχαρακτηρίζουν κομμάτια από αυτό που ήταν κάποτε δάσος .... Αλλά και το ελληνικό Σύνταγμα δεν είναι καλύτερο. Αντί για παράθυρο, στο Άρθρο 24 αφήνει ολόκληρη πόρτα ανοιχτή στον αποχαρακτηρσιμό του Δάσους, πρός όφελος της Οικονομίας και της Γεωργίας:

ΤΑ ΔΑΣΗ και οι δασικές εκτάσεις δεν αποχαρακτηρίζονται «εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον», όπως ορίζει το Σύνταγμα (άρθρο 24 παράγρ. 1)

Πόσο διαφορετικά θα ήταν όμως τα πράγματα εαν αντί για τον "Δασολογικό Ορισμό" και την μετάθεση της απόφασης σε δασικούς υπαλλήλους, χρησιμοποιόταν - μόνο ως νομικός ορισμός - ο τοπογραφικός. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται στην Ινδία.

Απο το 1980 η Ινδική Νομοθεσία Προστασίας των Δασών υποστηρίζει πως οποιασδήποτε έκταση η οποία έχει καταγραφεί ως Δάσος σε οποιαδήποτε αρχείο (όσο παλιό και αν είνα) θεωρείται νομικά ως Δάσος ανεξάρτητα του εαν η έκταση αυτή διαθέτει καν κάποια μορφής βλάστησης (πηγή http://www.forestfacts.org/)

Φαντάζομαι πως θα είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα να τον υιοθετήσουν, ακόμη και αν τα πολιτικά κόμματα ήθελαν πράγματι να αλλάξουν τον ορισμό του Δάσους, λόγω ακριβώς τις συμμετοχής μας στις Ευρωπαϊκές δομές. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας αποτρέψει απο το να απαιτήσουμε το αυτονόητο:

Δάσος είναι εκείνη η έκταση που θέλουμε να παραμένει απρόσβλητη στην γεωργική χρήση, το χτήσιμο και γενικά κάθε δραστηριότητα ανθρώπινης εκμετάλευσης

Δάσος δηλαδή είναι η περιοχή εκείνη που ορίζεται απο συγκεκριμένες ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ συντεταγμένες!

Αυτό θέλουμε να είναι Δάσος: Η περιοχή μεταξύ των γεωγραφικών στιγμάτων 38,11 x 23,57 και 38,16 x 23,82. ΤΕΛΕΙΑ!

Ο ορισμός είναι απλός, καθαρός και δεσμευτικός. Οι τοπογράφοι μπορούν πολύ εύκολα να προσδιορίσουν τις τοπογραφικές συντεταγμένες των μεγάλων δασών, π.χ. του Δάσους του Πηλίου, της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας, της Πάρνηθας, κα. Δεν είναι απαραίτητο να προηγηθεί η πλήρης καταγραφή, τι είδους δάσος είναι, πυκνότητες, ιστορικά στοιχεία εξέλιξης, κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει αργότερα. Νομίζω σε τεχνική ορολογία το ονομάζουν Δασολόγιο και τους έχει εγκλωβίσει σε ατέρμονες καθυστερήσεις.

Ας προηγηθούν οι Δασικοί Χάρτες, ας αλλάξει ο ορισμός του Δάσους (να γίνει με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες) και ας κάνουν το Δασολόγιο με το πάσο τους ...

Απαιτείστε άμεση αλλαγή του ορισμού του Δάσους:
1) Τοπογραφικός ορισμός
2) Δέσμευση για το αμετάβλητο του χαρακτήρα τους είτε έχουν βλάστηση είτε όχι
3) Να συμπεριληφθούν όλες οι περιοχές που ήταν κάποτε Δάση με έκταση μεγαλύτερη από 5.000 στρέματα μέχρι πίσω το 1945 και να γκρεμιστούν μερικές μαιζονέτες σε Πεντέλη και αλλού για παραδειγματισμό αλλαγής νοοτροπίας ...

20 σχόλια:

Γιάννης Αρ είπε...

Φίλε δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
Το δάσος είναι τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος και μόνο αν το δούμε έτσι θα κάνουμε κάτι.

Το δάσος είναι ζωντανό μετακινείται εξελίσσεται δεν είναι θέμα συντεταγμένων, είναι θέμα λειτουργιών.

Mirage είπε...

Δεν διαφωνώ μαζί σας και κατανοώ απόλυτα πως το Δάσος είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστημα. Όπως διαβάζετε όμως απο την διατύπωση στο Σύνταγμα και στους νόμους είναι ένα Οικοσύστημα προορισμένο για Οικονομική εκμετάλευση!

Εαν παραμείνει η εγγενής ασάφια των ορίων του ζωντανού οικοσυσήματος όπως είναι τώρα, το μόνο που θα βλέπουμε να μετακινείται θα είναι τα αλυσοπρίονα και οι μπουλντόζες μέσα στα Δάση.

Το να προσδιορίσουμε με τοπογραφικό μόνο τρόπο τα όρια του Δάσους είναι για να το προστατέψουμε. Εαν αφήσουμε την περιοχή στην ησυχία της είμαι βέβαιος πως το Οικοσύστημα θα αναπτύξει τις λειτουργίες που αναφέρετε με το πάσο του. Ο νομικός αυτός προσδιορισμός βάζει ΟΡΙΑ στην ανθρώπινη επέμβαση ΟΧΙ στην εξάπλωση του Δάσους. Και θέλω να τονίσω πως είναι νομικός και όχι δασολογικός.

Φαντάζομαι να συμφωνήσετε μαζί μου, πως το μη-φιλικό νομικό πλαίσιο και η πληθώρα υπευθύνων απο διάφορα υπουργεία (όπως αναφέρετε και στο δικό σας blog) καθώς και η εγγενής ευελιξία του δασολογικού ορισμού μέχρι στιγμής έχουν οδηγήσει στην καταπάτηση των δασών. Βλέπετε ένα καμένο δάσος παύει να είναι δάσος με τον δασολογικό ορισμό (αφού δεν διαθέτει πια δένδρα). Απο εκεί και μετά υπάρχουν ένα σωρό παράθυρα απο την γεωργική εκμετάλευση στο Σύνταγμα μέχρι ποιός ξέρει τι άλλο ...

Δεν είναι καλύτερα να τελειώνουμε μια και καλή με το τι είναι Δάσος; Έχουμε λέει τις αεροφωτογραφίες απο το 1945. Ωραία γιατί δεν τις χρησιμοποιούμε τα τελειώνουμε;

Δεν μπορεί απο την μια να θέλουμε Δάσος αλλά και ταυτόχρονα αγροτική γη στον ίδιο χώρο! Πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους ... δεν νομίζετε;

Προφανώς η "ψυχραιμία" μας και η υπομονή μας έχει επιτρέψει σε όλους εκείνους τους ανεύθυνους που βλέπουν μόνο την οικονομική αξία στην εκμετάλευση τους Δάσους να το καταστρέφουν. Ως πότε θα τους αφήνουμε να μετατρέπουν τα δάση σε καλιεργήσιμες εκτάσεις που δέν είναι ικανοοί ούτε να καλιεργήσουν καλά-καλά; Πότε και ΠΩΣ θα τελειώσει αυτός ο παραλογισμός;;;

Με τον Τοπογραφικό ορισμό πιστεύω πως μπορεί να τελειώνει μια για πάντα. Αν πάλι κάπου κάνω λάθος παρακαλώ πείτε μου, είμαι ανοιχτός σε διάλογο.

Γιάννης Αρ είπε...

Σου το άφησα και στο αναδάσωση
ρίξε μια ματιά στο μπλογκ μου και τα ξαναλέμε.
δες το άρθρο για το ιδιοκτησιακό γης και το άρθρο για το 24

έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα (νομικό πλαίσιο) μόνο καταστροφές περίμενε για το μέλλον

Lamiotis είπε...

Σου άφησα κι εγώ σχόλιο στο αναδάσωση. Προσθέτω εδώ και το εξής: Κάποτε στη δασική υπηρεσία δίναν 100 δραχμές για καθαρισμούς και γενικότερα για την πρόληψη. Σήμερα δίνουν λιγότερες από 5 δραχμές. Εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Όταν κάτι δε φροντίζεις να το προλάβεις θα σε καταστρέψει στο τέλος. Άλλωστε η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.

Mirage είπε...

Lamiotis και αυτό που λέτε δείχνει και επιβεβαιώνει την έλειψη πολιτικής βούλησης για την προστασία του Περιβάλλοντος!

Η πρόταση μου για τον Τοπογραφικό Προσδιορισμό δεν απειλεί ούτε το Δάσος ούτε τις Δασικές υπησίες. Άλλωστε οι δασολόγοι, δασάρχες, κλπ φαντάζομαι πως έχουν άλλη περισσότερη σημαντική δουλειά να κάνουν από το να απαντούν σε διεκδικήσεις ιδιωτών μέσα στον δασικό χώρο και γενικά να αποφασίζουν νομικά για το τι είναι Δάσος, κλπ.

Αφήστε που με αυτό που μου είπατε, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν δημιουργούνται και άλλου είδους εντυπώσεις και υπόνειες. Όπου υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν διαθέτουν προϋπολογισμό αλλά έχουν εξουσία και νομική δικαιοδοσία έχουμε δει πως το κοκταίηλ είναι .... μολότοφ.

Γιάννης Αρ είπε...

Η αντίρρηση μου με τον τοπογραφικό προσδιορισμό έχει να κάνει με την εμπειρία μου το πως αντιμετωπίζουν τα δικαστήρια κάποιες καταστάσεις. Τα δικαστήρια σκέφτονται άσπρο μαύρο δεν μπαίνουν σε αναλύσεις και σε άλλες καταστάσεις. Το δάσος και το φυσικό περιβάλλον αν γένει δεν είναι σταθερά εξελίσσονται και μεταμορφώνονται.

Για να μπορέσεις να έχεις σωστή διαχείριση είναι απαραίτητο τα νομικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσεις να έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζονται στις αλλαγές του δάσους και φυσικά να έχουν στόχο την προστασία και εύρυθμη λειτουργία του δάσους

το σωστό θα ήταν όπου δάσος να λέμε φυσικό περιβάλλον.

Να δώσω ένα παράδειγμα: το μοτίβο των γεωργικών εκτάσεων στις ορεινές περιοχές της χώρας είναι μικρά χωράφια με όρια από φυσική βλάστηση. Αυτοί οι μικροί φυτοφράκτες διατηρούν πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα και οι λειτουργίες που εκτελούν είναι μεγάλης κρισιμότητας για το φυσικό περιβάλλον. Με μια τοπογραφική οριοθέτηση του δάσους αυτοί χάνονται (είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά γιατί όπου χαρακτηριστεί μια έκταση δάσος έχουμε τοπογραφική οριοθέτηση)

Από αυτά που ΄ξέρω είτε λόγο της δασολογίας είτε λόγο της εμπειρίας μου το θέμα είναι να υπάρξει στόχευση, να περιγραφούν οι στόχοι και να υπάρξουν θεσμικές δομές να τους υποστηρίξουν. Χωρίς αυτά ο κάθε ένας θα λέει εδώ είναι δάσος και δίπλα δεν είναι (φαντάσου μία γραμμή στο έδαφος) στην μια μεριά κάνουμε ότι θέλουμε και στην άλλη τίποτα. Αυτά δημιουργούν προβλήματα και την αίσθηση του παραλόγου και όπου υπάρχει αίσθηση του παραλόγου, αργά ή γρήγορα, καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα θα υπάρξει και καταστροφή.

Γιάννης Αρ είπε...

Το κοκταίηλ που περιγράφεις είναι υπαρκτό και λειτουργικό. Το λέω εγώ που είμαι ιδιώτης γιατί για τον δημόσιο υπάλληλο είναι λίγο επικίνδυνο να το πει.

Το ζητούμενο είναι να πάμε παραπέρα με σωστούς όρους και όχι να μπαλώσουμε τον σημερινό

Lamiotis είπε...

Κι όμως αγαπητέ μου, ένα μεγάλο κομμάτι της υπηρεσίας ασχολείται με τα ιδιοκτησιακά και λόγω του γεγονότος οτι είμαστε ιδιαιτέρως αυστηροί έχουμε προστριβές με τους πολίτες και βρισκόμαστε συνέχεια στο γραφείο του Εισαγγελέα για καταθέσεις.
Όσον αφορά στον προϋπολογισμό, να μη δημιουργείτε καμιά υπόνοια. Είναι καθαρά θέμα πολιτικής ηγεσίας, κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν εμπλέκεται με τη διαδικασία διάθεσης των πόρων.

Mirage είπε...

Κε Γιάννη πάλι δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημε που λέτε με τους φυτοφράκτες. Εαν μια περιοχή έχει χαρακηριστεί Δάσος, όπως ας πούμε έγινε τώρα με τον Νέο Δρυμό της Πάρνηθας, τότε δεν θα έχει χωράφια πουθενά οπότε ούτε και φυτοφράκτες, εαν πάλι η περιοχή διαθέτει χωράφια και δεν πρόκειται να τα χάσει τότε θα έχει φυτοφράκτες ... ίσως πάλι δεν καταλαβαίνω τον τεχνικό όρο τόσο καλά.

Επίσης δεν βλέπω πως κάποιοι δικαστές πρόκεται να ασχοληθούν με το Δάσος που έχει προσδιοριστεί Τοπογραφικά. Απο την στιγμή που το Δάσος έχει οριοθετηθεί δεν τίθεται καν ζήτημα άσπρο-μαύρο. Ακόμη και αν δεν υπάρχει ούτε λιβάδι, η συγκεκριμένη περιοχή (με συντεταγμένες τάδε, τάδε) είναι Δάσος. Τι να αμφισβητήσει δηλαδή κανείς;;;

Εαν το πρόβλημα είναι η ιδεατή γραμμή τότε βάζουμε και έναν δρόμο γύρω-γύρα απο το Δάσος (είπαμε μεγάλες εκτάσεις) και το περιφράσουμε κιόλας με μοναδική πρόσβαση σε δασικούς υπαλλήλους! Σας είπα τα πράγματα είναι απλά αρκεί να ξέρουμε τι θέλουμε να προστατέψουμε.

Τονίζω μιλάμε για μεγάλες δασικές εκτάσεις, διότι αυτές μας ενδιαφέορυν κυρίω. Για το αστικό πράσινο ας γίνει άλλος νόμος με άλλη προσέγγιση...

Lamiotis αυτό λέω συνέχεια ο δύσμοιρος. Ο δασολογικός προσδιορισμός και τα χίλια μύρια παράθυρα δείνουν την δυνατότητα σε προσφύγές. Καμία τέτοια δυνατότητα με έναν σωστό νόμο με Τοπογραφικό Προσδιορισμό. Η τάδε περιοχή είναι Δάσος και ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Δεν θα επιτρέπεται διεκδίκηση για κανέναν λόγο απο ιδιώτη.

Γιάννης Αρ είπε...

Το θέμα είναι οι λειτουργίες, οι λειτουργίες δεν περιορίζονται από γραμμές.
δηλαδή επειδή μία έκταση είναι αγροτική ή αστική δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει σε λειτουργίες του φυσικού περιβάλλοντος έχουν και αυτες ανάγκη από προστασία.

έχεις δει καθόλου φυτοφράκτες στον κάμπο της λάρισας; δεν υπάρχουν παντού έχουν καταργηθεί. είναι εντυπωσιακό αλλά αληθινό.

Η φύση που βλέπουμε τώρα υπάρχει γιατί μέχρι τώρα συμμετείχαν όλες οι εκτάσεις με αυτά που γίνονται ;αφαιρούνται όλα τα γεωργικά και αστικά.
Λέμε να αυξηθεί το πράσινο στις πόλεις για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων το σωστό θα ήταν να λέμε και γιατί συμμετέχει σε λειτουργίες του φυσικού περιβάλλοντος. Σκέψου ότι τα πουλιά της πάρνηθας σε μεγάλο ποσοστό βρήκαν καταφύγιο στις αστικές περιοχές

Mirage είπε...

Όλα αυτά που λέτε είναι φυσικά πολύ σωστά, προφανώς γνωρίζετε το θέμα πολύ καλά. Φαίνεται λογικό τα πουλιά να βρούν καταφύγια μέσα στις πόλεις στα πάρκα εφόσον υπάρχουν ... και όχι στα καμπαναριά κάποιων εκκλησίων. Προφανώς αυτό θα είναι χρήσιμο όχι μόνο αισθητικά για την πόλη!

Αλλά θαυμάστε την Ελληνική Πολιτεία και πάλι ... που είναι το περιβόητο πάρκο στο Ελληνικό;;;;

Πρέπει να συμφιλιωθούμε με τη Φύση και πάλι -αλλά πως να γίνει αυτό αφού δεν την γνωρίζουμε παρά μόνο ως Μέσο προς ιδία ΧΡΗΣΗ; Ο Πολιτισμικός μας Φακός είναι ΚΤΗΤΙΚΟΣ - ΕΓΩΙΣΤΙΚΟΣ

Πόσο διαφορετικός είναι ο Πολιτισμικός Φακός των "πρωτόγονων" φυλών των Ινδιάνων ...!

Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ. Πράγματι τα οικοσυστήματα δεν περιορίζονται αλλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ η επιδίωξη του Τοπογραφικού Ορισμού. Ο σκοπός είναι να περιορισθεί η εξάπλωση του ανθρώπου κάτι που προφανώς είναι εξίσου αν όχι δυσκολότερο ...

pavkon είπε...

Mirage,
Αυτό που προτείνετε είναι πολύ λογικό και απόλυτα σωστό. Το προβλέπει το Σύνταγμα στο Άρθρο 24 και πριν από την αναθεώρηση και μετά. Απλά το αναφέρει ως χωροταξικό σχεδιασμό και το ορίζει ως άμεση υποχρέωση του κράτους. Εάν σχεδιασθεί και πραγματοποιηθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός όχι μόνο τα δάση, αλλά και οι αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές κ.λ.π. περιοχές θα καθορισθούν χωρίς δυνατότητα αμφισβήτησης ή καταπάτησης.
Εάν γίνει η χωροθέτηση των χρήσεων της γης τότε θα κάνουμε έναν οικισμό μέσα στο δάσος θα ορισθούν γεωγραφικά τα όριά του, θα αποψιλωθούν τα δασικά είδη και θα γίνει η οικοδόμηση. Όμως στις εκτάσεις που θα ορισθούν ότι θα είναι δάση, δεν θα μπει ούτε φτυαριά τσιμέντου, ούτε κατσικάκι. Τα υπάρχοντα δάση θα διαχειρίζονται ως δάση και εάν δεν υπάρχουν, θα σχεδιάσουμε καλλιέργειες που θα τα δημιουργήσουν.
Το δάσος δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, για να χρειασθεί να ορισθεί τώρα ή στο μέλλον. Τα δασικά οικοσυστήματα ακολουθούν το δικό τους δρόμο στο πέρασμα των αιώνων και διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε κλιματεδαφικές συνθήκες, ακολουθώντας φυσικούς και όχι ανθρώπινους νόμους. Αποτελεί ασέβεια προς τις λογικές της εξέλιξης, έστω και να αμφισβητείται η έννοια του δάσους όχι μόνο όπως καταγράφεται από τη δασολογική επιστήμη, αλλά όπως τη δίνει η ίδια η ζωή. Είναι επικίνδυνη υπεραπλούστευση να κρίνεται η έννοια του δάσους μόνο από την πυκνότητα ή το ύψος των φυτών και μάλιστα να διαμορφώνεται ως προς τις λεπτομέρειες από τις εκάστοτε κυβερνητικές πλειοψηφείς. Υπάρχει έστω και ένας πολίτης αυτής της χώρας που να μπορεί να υποστηρίξει ότι τα φρύγανα και οι θάμνοι δεν φωτοσυνθέτουν, δεν προστατεύουν το έδαφος, δεν αποτελούν χώρους ζωής για ζώα και πουλιά; Τι τα λείπει εκτός από ύψος; Να πούμε ότι οι κοντοί άνθρωποι δεν αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας και δεν προσφέρουν σε αυτή; Να αρνηθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματά τους;
Με εκτίμηση

Παύλος Κωνσταντινίδης

Γιάννης Αρ είπε...

Ξαναδιαβάζοντας αυτά που σου έγραψα βλέπω πως έχουν σοβαρά προβλήματα στην ανάγνωση τους. (τα έγραψα βιαστικά)

Η αντίρρηση μου στον τοπογραφικό ορισμό του δάσους ή του φυσικού περιβάλλοντος είναι ότι το απομονώνει. Θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει συνέχεια γιατί μόνο έτσι υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης και σωστής λειτουργίας.

Επίσης η συνέχεια εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό και την συνειδητή συμμετοχή περισσότερων στην διαχείριση της φύσης.\

Αν η γνώση για το φυσικό περιβάλλον ήταν κτήμα περισσότερων τα προβλήματα θα ήταν λιγότερα.

Σαν "ειδικός" θεωρώ ότι το φυσικό περιβάλλον είναι θέμα που απαιτεί την ενασχόληση όλων

adiple είπε...

Εγώ πάλι συμφωνώ μαζί σου. Μακάρι να έβλεπαν όλοι οι Ελληνες μέσα απ΄την οπτική σου.

Κάπως πρέπει να περισώσουμε ότι έχει απομείνει. Απο κάπου να αρχίσουμε.

Και κάτι να αρχίσουμε να γκρεμίζουμε....

Εχεις δίκιο. Πολύ όμορφη και ενημερωτική η ανάρτησή σου.

Νικος Σιμος είπε...

Ωραίος. Και να γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα την απαραίτητη για να είμαστε Ευρωπαίοι.
http://burnland.blogspot.com/2007/06/blog-post.html

Πως ορίζεται το δάσος και οι πρακτικές εκμηδενισμού του με βάση τα ποσοστά συγκόμωσης, κάλυψης κλπ.

Polykarpos είπε...

ΒΑΛΤΟΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

Προς νομείς και κατόχους διαμερισμάτων, φορείς του δικαιώματος στο περιβάλλον, απορρέοντος εκ της ιδιότητος μας των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, όπως το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται και από το άρθρο 8 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


ΤΕΛΜΑΤΩΣΗ ad calendas graecas

Σύμφωνα με το σύνολο Δικαστικών αποφάσεων - ΦΕΚ καθώς και Γνωμοδοτήσεων Στε και ΝσΚ, παρελθόντων ετών καθώς και σύμφωνα με αεροφωτογραφίες ΓΥΣ – ΥΠΕΧΩΔΕ για αντιπαραβολή με τις προτεινόμενες Αρχ/ες Μελέτες και συλλογή προσωπικού αρχείου ψηφιακών φωτογραφιών, σας ανακοινώνουμε ότι:

1. Έχουν διαχρονικά διαπραχθεί βάρβαρες καταπατήσεις εντός του Πεδίου του Άρεως,
2. Η Αρχιτεκτονική Μελέτη αναπλάσεως σε έκταση περίπου 235 στρεμμ. σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη της διαχειρίστριας αρχής της Υπερνομαρχίας Αθηνών και Πειραιώς, προβλέπει νέες καταπατήσεις καθώς επίσης εμπεριέχει νέους δρομίσκους οι οποίοι σύμφωνα με το ΦΕΚ του 79 είναι και άχρηστοι και παράνομοι. Η άνω μελέτη προβλέπει αδιευκρίνιστες γκρίζες ζώνες και νησίδες για το αν και εφόσον δεντροφυτευτούν, ενώ στην παρούσα και στο απώτερο παρελθόν ήσαν δενδροφυτευμένες.
3. Σύμφωνα με τον συνταχθέντα προϋπολογισμό αγνώστου κριτηρίων των 9150.000 Ευρώ της ως άνω μελέτης, προβλέπεται ότι το 59% θα απορροφηθεί και προορίζεται για χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες, ενώ ΜΟΝΟΝ 9% προορίζεται παραδόξως για φυτοτεχνίες.
4. Σύμφωνα λοιπόν με την συγκεκριμένη κατανομή των επιμέρους κονδυλίων, ο καθείς απλός πολίτης αντιλαμβάνεται και ενδεχομένως να διερωτάται, ότι δεν πρόκειται για την ανάπλαση ενός πάρκου – άλσους, αλλά για την ανέγερση ενός πολυωρόφου ‘Tower’ κτιρίου!!
5. Σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη μελέτη των αποφάσεων και ΦΕΚ από εμάς, τεκμηριώνεται και προκύπτει ότι το Πεδίον του Άρεως ως Άλσος είναι Ενιαία – Αδιαίρετη - Δασώδης – Δασωτέα – κοινόχρηστη έκταση εντός πόλεως και η οποία αρχίζει από την Λεωφ. Πατησίων και τελειώνει στους πρόποδες των Τουρκοβουνίων, είναι δε προορισμένη για κοινόχρηστο τόπο αναψυχής – περιπάτου, πνεύμονα πρασίνου, καθώς επίσης και λόγω της παρουσίας των μνημείων Νεωτέρας εποχής δηλαδή. μετά το 1830, όπου και πραγματοποιούνται καθ’ εκάστη 25ην Μαρτίου, καταθέσεις στεφάνων από επίσημους κρατικούς λειτουργούς και φορείς, είναι επιπλέον και υφίσταται ως Μνημειακό Πάρκο.
6. Σύμφωνα με το δημοσιευθέν άρθρο της Υπερνομαρχίας στο Έθνος την 20/9/2008 και με τίτλο «Αλλάζει πρόσωπο σε ένα χρόνο το Πεδίον του Άρεως» ο Κος Γενικός Γραμματέας της Υπερνομαρχίας Φώτης Αποστολόπουλος αναφέρεται ότι το Πεδίο του Άρεως ανήκει στο περιαστικό πράσινο και δεν είναι δασική έκταση.7. Ο Κος Γραμματέας είναι απλά ανακριβής καθότι ο συγκεκριμένος όρος απλά δεν ΥΠΑΡΧΕΙ σε κανένα ΦΕΚ και δεν υφίσταται.• Η ονομασία «Πεδίον του Άρεως» αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από το 1887.
• Ο όρος αναφορικά με περιαστικό πράσινο είναι Νομικά Ανύπαρκτος.
• Υφίσταται ο όρος Άλση – Πάρκα εντός πόλεως ευρισκόμενα, σύμφωνα με την ανάλυση των ΦΕΚ του Συντάγματος από το 1887 και πάγιων άρθρων 117 και 24, Δικαστικές αποφάσεις του Στε, Γνωμοδοτήσεις Νσκ, Ποινικό Κώδικα, αποφάσεις εγκυκλίους του πρώην Υπουργείου Γεωργίας κ.α
• Αρμόδιος για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών είναι Νομικά για δασικές καταπατήσεις ο αρμόδιος Δασάρχης και ουχί η Πολεοδομία.


Στις 14/11/08 στην οδό Μαυροματαίων στον Δασικό περίβολο του Green Park που ανήκει στο Πεδίο του Άρεως, πραγματοποιήθηκε σύλληψη εργατών του εργολάβου αναπλάσεως του Π.Α καθότι σύμφωνα με παλαιότερο έγγραφο του Δασαρχείου τα κτίσματα εντός του Πεδίου του Άρεως είναι παράνομα. Και συγκεκριμένα αναφέρεται:
“Οι υφιστάμενες σήμερα εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως κατασκευές που έγιναν στο παρελθόν επί αναδασωτέας εκτάσεως του Πεδίου του Άρεως, όπως δρόμοι, πλατείες, αναψυκτήρια, θέατρο, κτλ εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων του Πανελληνίου Γ.Σ. στίβο κ.α που εντάχθηκαν στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων .......έγιναν χωρίς έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής, και χωρίς άδεια επέμβασης εγκριθείσα αρμοδίως”
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ
Την τροποποίηση των επιμέρους κονδυλίων και άρθρων του προϋπολογισμού σεβόμενοι των δασώδη και δασωτέο χαρακτήρα των νησίδων της έκτασης του πάρκου με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού του 9% για φυτοτεχνίες και περιορισμό των προτεινόμενων και αποτυπωμένων στη μελέτη επιφανειών και στοιχείων από σκυρόδεμα, διαφορετικά την διακοπή της εργολαβίας και υποχρέωση αναδάσωσης της έκτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχόλια που αφορούν την Συνεργασία των 12+1 και αφορά το Μνημόνιο Συνεργασίας Προέδρων, Πρυτανικών Αρχών, Υπερνομαρχίας, ΓΣΕΕ,ΑΔΕΔΥ,ΤΕΕ,ΤΕΔΚΝΑ,ΔΣΑ,ΔΣΠ κ.α.Παρατηρούμε ότι σύμφωνα με όλα όσα καταγράψαμε και στο τεύχος του Almanac μας 38 σελ. και που στηρίζονται και βασίζονται σε επίσημες αποφάσεις και ΦΕΚ, πουθενά δεν αναφέρεται ότι μιας τέτοιας μορφής άτυπη πρωτοβουλία έχει ποτέ συσταθεί ή λάβει χώρα.
Έχουμε την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη πλεονάζουσα άτυπη κίνηση Νομικά είναι μη λογοδοτούσα σε κανένα και δεν δεσμεύεται ενώπιον του Νόμου, διαχέοντας μια μορφή Νομικής Εκεχειρίας, καθότι, οι νόμοι που προστατεύουν τη δασική έκταση και το πράσινο δεν εφαρμόστηκαν ποτέ υπέρ του Πεδίου του Άρεως.


Οι θαμώνες Εκπρόσωποι και Κάτοικοι.
Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχιτέκτονας Μηχανικός TEE 46487
ΕΔΕ Ms ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΓΓΑ. Δνση Μελετών.Υπουργείο Πολιτισμού. pmarkaras@yahoo.gr
polmarkaras@hotmail.com


//kyameftopedioareos.blogspot.com

www.asda.gr/elxoroi

Γιώργος Παρασχάκης Δικαστικός Επιμελητής Νομικός.

Polykarpos είπε...

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Blog ΦΊΛΕ μου.
..................................

Στίς 5 Μαρτίου του 2008 σε δισέλιδο άρθρο της εφημερίδας "Ελευθεροτυπίας" με τις φωτογραφίες των κ.Γεννηματά και Μπέη διαφημιζόταν το Πεδίον του Αρεως ως "Παράδεισος στις μακέτες" {τυχαίος ο τίτλος;;] και δηλωνόντουσαν οι 94.000 φυτεύσεις! ότι θα ολοκληρωθούν πρίν την άνοιξη του 2009!.
Ακόμη σε άλλο άρθρο της εφημερίδας FREE SUNDAY 24/10/10 ότι πίσω απο τα "ονόματα με τις εργολαβίες", στόν "Πράσινο ενεργειακό σχεδιασμό" απασχολήθηκε το "Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων $ Εφαρμογών".
Σήμερα εν έτη 2010-11 με ένα απλό μαθηματικό υπολογισμό αφαιρετικής και δεδομένου ότι "ιδίοις όμμασι" πραγματοποιήθηκαν, αποκλειστικά χωματουργικές-οικοδομικές εργασίες, εν "κρυπτώ & παραβύστω" εδώ και 3 έτη, Σφράγιση γής - ενταφιασμός δομικών υλικών, μαρμαροκυβολιθοστρώσεων, στά τουλάχιστον 60 δασικά στρέμματα, παρέα με τά 6.000 κυβικά μέτρα Beton-arme, ΛΟΓΙΚΑ θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τα 230 στρέμμ.(συνολικής έκτασης του Π.Α), δηλαδή τά 230-60=170 στρέμμ.....και γρήγορα να τρέξουμε και να αναζητήσουμε που τοποθετήθηκαν,εδώ και τώρα, πάλι ΛΟΓΙΚΑ, οι 94.000φυτ./170στρεμ. = 553 φυτεύσεις ανά στρέμμα, που επικαλούνται!!!!!

Και πάλι ΛΟΓΙΚΑ 1 στρέμμα = με 1000 τετρ.μέτρα.

Τουτέστιν ομιλούμε γιά περίπου, χονδρικά 2 φυτεύσεις που να εμπεριέχουν και φύτευση δένδρου σέ κάθε..................................τετραγωνικό μέτρο!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΩΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ

http://kyameftopedioareos.blogspot.com

Polykarpos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Polykarpos είπε...

Απόσπασμα εγγράφου προς European Commission.


BUILDING CONSTRUCTION WORKS OF A RECREATION PLAN IN THE
“Pedio Areos” Forest Historical Park in CENTRAL ATHENS Greece.

We are submitting our petition and complaint to you because except of a matter concerning related environmental deviation and degradation it is also a matter of market failure and moral hazard by squandering and spending lavishly national and community funds that are raised through the tax payers and provided for particular purpose. ( for. ex: the remodeling and recreation of National Parks and “green area leisure zones” and consequently the improvement of the city air-quality conditions) though contrary to that the pictures and photos enclosed in our parcel are showing and prove that this type of projects are backing and financing the building construction sector.
This is a chronic phenomenon that takes place in our country and involves the first and second degree Local Authority creating anger indignation and passive resistance from the local citizens that most of the time participate and react through forced activism to fight back with their financial few means against the Greek Public Administration. Therefore activist groups and groups of local citizens as the signatory although with a legitimate interest usually are persecuted with dictated articles from the Media and frequently pressed with charges.

This type of Public project in a gradually shrinking forest land area “a Tragedy of the Commons in itself” comprises building construction interventions that are taking place and are continually being executed violating the obligations of reforestation hence the replacement of greenery and vegetation demolition and removal of the abusive and illegal concrete elements as also the inadmissible alteration of the....

http://kyameftopedioareos.blogspot.com

Polykarpos είπε...

Απόσπασμα εγγράφου προς European Commission.


BUILDING CONSTRUCTION WORKS OF A RECREATION PLAN IN THE
“Pedio Areos” Forest Historical Park in CENTRAL ATHENS Greece.

We are submitting our petition and complaint to you because except of a matter concerning related environmental deviation and degradation it is also a matter of market failure and moral hazard by squandering and spending lavishly national and community funds that are raised through the tax payers and provided for particular purpose. ( for. ex: the remodeling and recreation of National Parks and “green area leisure zones” and consequently the improvement of the city air-quality conditions) though contrary to that the pictures and photos enclosed in our parcel are showing and prove that this type of projects are backing and financing the building construction sector.
This is a chronic phenomenon that takes place in our country and involves the first and second degree Local Authority creating anger indignation and passive resistance from the local citizens that most of the time participate and react through forced activism to fight back with their financial few means against the Greek Public Administration.

This type of Public project in a gradually shrinking forest land area “a Tragedy of the Commons in itself” comprises building construction interventions that are taking place and are continually being executed violating the obligations of reforestation hence the replacement of greenery and vegetation demolition and removal of the abusive and illegal concrete elements as also the inadmissible alteration of the....

http://kyameftopedioareos.blogspot.com